Med bærekraft i fokus

Våre miljøpartnere

Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere for å nå våre bærekraftsmål. Av den grunn føler vi oss veldig heldige som har BIR Bedrift og Fjordkraft med på laget- samarbeidspartnere som har stort fokus på miljø og bærekraft. Sammen med de skal vi sørge for at våre arrangement ivaretar miljøet gjennom gode bærekraftige løsninger.

BIR BEDRIFT AS

«Som Vestlendingenes egen miljøbedrift er det en ære å være Bergen City Marathon sin miljøpartner. BCM har allerede gjort mange tiltak for et mer bærekraftig arrangement. Vi ser frem til å bidra med avfallsløsninger og være Miljøpådriver sammen med BCM og Fjordkraft. Sammen for en god sak!»

FJORDKRAFT

«Fjordkraft har lenge stilt krav til sine leverandører og samarbeidspartnere knyttet til bærekraft og klimanøytralitet. Vi er derfor veldig stolt av at vi nå tar et nytt steg, og blir miljøpådriver sammen med BIR Bedrift og BCM. Fjordkraft, gjør en forskjell!!

Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet

Bærekraftsmål 11- Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bærekraftsmål 12- Ansvarlig forbruk og produksjon 

Bærekraftsmål 17- Samarbeid for å nå målene

Bærekraftstiltak

Miljømessige bærekraftstiltak:

 • Gjenbruk av medaljer
 • Bruk av pappkopper
 • Kildesortering både på Sportsmessen og på løpsdagen
 • Overskuddsmateriale brukes fornuftig etter løpet, og blir ikke til avfall
 • Løypemateriell lages i et robust materiale, som vil holdes i mange mange år.

Sosiale og økonomiske bærekraftstiltak: 

 • Tidlig påmelding gir den laveste påmeldingsavgiften som TIF Viking har mulighet til å gi.
  Vi ønsker at økonomi ikke skal være en barriere for å være med på våre løp.
 • Inkluderende og sosial lavterskel aktivitet med mestringsbasert fokus
 • Overskuddsmateriale gis bort til de som trenger det.

Visste du at!

Kildesortering på FBCM:

Vi har nye flotte sorteringsstasjoner inne på Sportsmessen. For å kunne kildesortere best mulig, er vi avhengige av at våre deltakere legger avfallet sitt i riktig beholder. Vær obs på hvor du putter søppelet ditt!

Store containere finner du også ved drikkestasjonene i år,  i tillegg til kasteskivene. Kast pappkoppen din direkte i søpla etter at du er ferdig med å drikke. Mindre å rydde for de på drikkestasjonen og enklere å resirkulere avfallet riktig i etterkant.

Bedrifter plikter å sortere matavfall

Fra 1. januar 2023 ble næringslivet pliktig til å kildesortere matavfall og plast. Det beytr at plast og matavfall skal gå i egne beholdere på arbeidsplassen. Ved å gjenvinne på denne måten sikrer man at avfallsressursene utnyttes, og at material blir gjennvunnet og brukt som råvarer i nye produkter.

Innlevering av småbatteri på Sportsmessen:

I 2023 kunne du levere inn småbatterier ved henting av startnummer på Sportsmessen. Visste du at du skal teipe polene på batteriene før du leverer de inn? Husk det neste gang du leverer inn batterier på butikken.

 • Forresten, har du tenkt på at det gjemmer seg batterier i blinkesko, pulsbelter, pulsklokker og lignende? Kaster du de rett i søpla?