Alle bilder på BCMs nettside er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Bergen City Marathon (BCM). Enhver bruk av bildene skal avklares med rettighetshaver. Dette gjelder både privat bruk, kommersiell bruk og redaksjonell bruk. Ved hver reproduksjon av bilder (når tillatelse til bruk er gitt) skal det iht. Åndsverkloven §3, angis ved bildet: Foto: Jørgen Pettersen/Bergen City Marathon.