Fjordkraft Bergen City Milen Fakta/facts

Dato

16. september 2023

Distanse

10 km

Pris

 • 1. januar – 1.september:
  10 km: 350 kr + 40 kr i lisens
  Barneløp: 100 kr.
 • 2. september-16. september:
  10 km: 400 kr+ 50 kr i lisens
  Barneløp: 150 kr.

Premiering

Alle deltakere i Fjordkraft Bergen City Milen får medalje i premie.
Pengepremie til de tre beste i dame -og herreklassen:

1.plass: kr 3000

2.plass: kr 2000

3.plass: kr 1000

I tillegg trekkes flotte premier på startnummer. Sjekk om du er en heldig vinner på www.bergencitymarathon.no

Utdeling av startnummer

Mer info kommer

Program

kl. 14.00 Garderober åpner i Vikinghallen
kl.14.00-15.00 Aktivitetspark for barn på Torgalmenningen
kl. 15.00 Start Barneløpet Torgallmenningen (600m).
kl. 15.00 – 19.00 Oppbevaring av tøy i Vikinghallen
kl. 15.45 Fellesoppvarming fra scenen
kl. 16.00 Start fra Torgalmenningen
kl. 17.00 Premieutdeling fra scenen
kl. 18.00 Slutt

Klasseinndeling

12 – 13 år
14 – 15 år
16 – 17 år
18 – 19 år = junior
20 – 22 år = ungdom (U23)
23 – 34 år
35 – 39 år
40 – 44 år deretter 5-årsklasser så lenge det er deltakere.

Date 

16th of September 2023

Distances 

10 km

Signup fee

 • 1th of January – 1th September:
  10 km: 350 NOK + 40 NOK insurance
  Kidsrun: 100 NOK
 • 2nd September – 16th September:
  10 km: 400 NOK + 50 NOK insurance
  Kidsrun: 150 NOK

Prizes

All participants at Fjordkraft Bergen City Milen will receive a medal.
Awards for the three best female and male runners:

1st place: 3000 NOK

2nd place: 2000 NOK

3rd place: 1000 NOK

There are also exciting prizes that are drawn by start number. Check if you are a lucky winner at www.bergencitymarathon.no.

BIB number pick up

Mer info kommer

Program

At 14.00 Opening of Changing rooms in Vikinghallen
At 15.00 – 19.00 Storage service in Vikinghallen
At 15.45 Warm up together with our instructor
At 16.00 Start from Torgalmenningen
At 17.00 Award ceremony
At 18.00 Finish

Classes

12 – 13 years
14 – 15 years
16 – 17 years
18 – 19 years = Junior
20 – 22 years = Youth (U23)
23 – 34 years
35 – 39 years
40 – 44 years then 5-year classes as long as there are participants.