Fjordkraft Bergen City Milen Fakta/facts

Dato

15. oktober 2022

Distanse

10 km

Pris

  • 11. mars – 1.oktober: 

10 km, 0-15 år: 250 kr + 30 kr i lisens

10 km ,voksne: 350 kr + 40 kr i lisens

  • 2.oktober-15.oktober

10 km, 0-15 år: 300 kr+ 40 kr i lisens

10 km, voksne: 400 kr+ 40 kr i lisens

Premiering

Alle deltakere i Fjordkraft Bergen City Milen får medalje i premie.
Pengepremie til de tre beste i dame -og herreklassen:

1.plass: kr 3000

2.plass: kr 2000

3.plass: kr 1000

I tillegg trekkes flotte premier på startnummer. Sjekk om du er en heldig vinner på www.bergencitymarathon.no

Utdeling av startnummer

Mer info kommer

Program

kl. 14.00 Garderober åpner i Vikinghallen
kl.14.00-15.00 Aktivitetspark for barn på Torgalmenningen
kl. 15.00 Start Barneløpet Torgalmenningen (600m).
kl. 15.00 – 19.00 Oppbevaring av tøy i Vikinghallen
kl. 15.45 Fellesoppvarming fra scenen
kl. 16.00 Start fra Torgalmenningen
kl. 17.00 Premieutdeling fra scenen
kl. 18.00 Slutt

Klasseinndeling

12 – 13 år
14 – 15 år
16 – 17 år
18 – 19 år = junior
20 – 22 år = ungdom (U23)
23 – 34 år
35 – 39 år
40 – 44 år deretter 5-årsklasser så lenge det er deltakere.

Date 

15th of October 2022

Distances 

10 km

Price

  • 11. mars – 1.oktober: 

10 km, 0-15 years: 250 kr + 30 kr license

10 km, adults: 350 kr + 40 kr license

  • 2. oktober-15.oktober

10 km, 0-15 years: 300 kr + 40 kr license

10 km, adults: 400kr+ 40 kr license

Prizes

All participants at Fjordkraft Bergen City Milen will receive a medal.
Awards for the three best female and male runners:

1st place: 3000 NOK

2nd place: 2000 NOK

3rd place: 1000 NOK

There are also exciting prizes that are drawn by start number. Check if you are a lucky winner at www.bergencitymarathon.no.

BIB number pick up

Mer info kommer

Program

At 14.00 Opening of Changing rooms in Vikinghallen
At 15.00 – 19.00 Storage service in Vikinghallen
At 15.45 Warm up together with our instructor
At 16.00 Start from Torgalmenningen
At 17.00 Award ceremony
At 18.00 Finish

Classes

12 – 13 years
14 – 15 years
16 – 17 years
18 – 19 years = Junior
20 – 22 years = Youth (U23)
23 – 34 years
35 – 39 years
40 – 44 years then 5-year classes as long as there are participants.