Ny dato 28. august 2021

BERGEN CITY MARATHON UTSETTES!

Vi beklager å måtte melde at vårt løp 24. april dessverre ikke lar seg gjennomføre med dagens restriksjoner.
Vi har i lengre tid jobbet med flere alternative planer for årets løp, men myndighetene gir ikke tillatelse til gjennomføring slik smittesituasjonen er nå.
Bergen City Marathon utsettes derfor til 28. august 2021!

Hva skjer med min påmelding?

Alle påmeldte deltakere overføres direkte til ny dato.

Lurer du på om du er påmeldt?

Sjekk vår deltakerliste her: https://secure.onreg.com/onreg2/startlist/index.php?id=5068

Hvordan vil løpet bli avviklet den 28. august?

Vi har i samarbeid med myndighetene jobbet med en alternativ plan for gjennomføring. Derfor er vi forberedt på å kunne arrangere dersom vi fortsatt har retningslinjer i samfunnet som vi må ta hensyn til. Vi forholder oss til de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende og vil gjennomføre et trygt og forsvarlig arrangement for alle involverte. Dvs. løpere, frivillige og publikum.

Hva skjer dersom løpet den 28. august må avlyses?

Dersom løpet må avlyses pga. restriksjoner vil alle påmeldte deltakere få tilbud om 1. Overføre påmelding til 2022, 2. Få refundert 70% av startavgiften 3. donere pengene til Turn og Idrettsforeningen Viking.

Hvorfor er løpet flyttet til 28. august?

Det er mange hensyn som må tas ved valg av ny dato. Først og fremst må vi forholde oss til Norges Friidrettsforbund og deres terminliste. Det er mange som flytter, eller har flyttet, sine arrangement til høsten og det er uunngåelig at mange løp kommer tett på hverandre. Vi har fått godkjent og terminlistefestet 28. august. I tillegg kommer ulike andre hensyn som vi må ta i forbindelse med avvikling av et stort sentrumsløp.

Sjekk også ut vår FAQ side: https://www.bergencitymarathon.no/faq/