Slik blir løpet:

28. august arrangeres FJORDKRAFT BERGEN CITY MARATHON for niende gang. Det er krevende å arrangere et så langt løp i Bergen sentrum en lørdag formiddag. Vi har derfor lagt ned masse arbeid i å planlegge løypen, slik at det skal bli en god opplevelse for både løpere, publikum, fotgjengere, bilister og beboere i Bergen.

I en krevende tid har vi tett dialog med Bergen Kommune og helseetaten for å sikre at løpet er i tråd med gjeldende Covid 19 forskrifter. Som deltaker i Fjorkraft Bergen City Marathon kan du være trygg på at forskriftene blir fulgt. Ved årets løp er en rekke tiltak iverksatt. Viktigst av alt er at alle som deltar i vårt løp har grønt koronasertifikat. I tillegg vil vi anmode våre deltakere om å følge de restriksjoner som til en hver tid er gjeldende i samfunnet.

Det er mange familiemedlemmer og venner som ønsker å heie på deltakerne. Vi anmoder publikum om å ikke stille seg opp ved arenaene. Det vil bli direktesending fra løpet på bt.no og hvis din heigjeng tar turen til byen anbefaler vi at de benytter et sted ute langs den 21 km lange løypen. Da unngår vi trengsel ved arenaene og du som deltaker vil oppleve heiarop spredt langs hele traseen og kjenne på gleden ved å delta på en løpsfest.

NB! Alle deltakere vil få tilsendt nøyaktig starttid på e-post og SMS den 25. august.