Vinnere 1-150 løpere

2

14

46

53

70

92

115

132

141

Ekstra premier hvis 200 løpere

171

190