Nabovarsel / Trafikkreguleringer

18.august 2018 arrangerer Turn og Idrettsforeningen Viking Bergen City Milen, som er et 10 km langt sentrumsløp. Vi ønsker at dette skal bli en god opplevelse for både deltakere, fotgjengere, bilister, publikum og byens befolkning for øvrig. Ettersom løpet går gjennom byens gater vil vi foreta noen trafikale inngrep. Vi ønsker med dette brevet å informere om disse reguleringene slik at flest mulig kan være forberedt. Vi oppfordrer på det sterkeste å begrense bruk av bil i tidsrommet for reguleringene, dette vil være til stor hjelp for avviklingen av arrangementet.

 

 

Trafikale reguleringer under Bergen City Milen:

 

  • Kong Oscarsgate fra Vetrlidsalmenning til Heggebakken/Nygaten

Stengt for all trafikk mellom krysset Øvre Korskirkealmenning og Heggebakken/Nygaten i perioden 16:45-19:00. Trafikk som skal ut av området kjører Lille Øvregate og ut gjennom Domkirkegaten (noe venting må påregnes).

 

  • Kong Oscarsgate fra Heggebakken/Nygaten til Strømgaten

Stengt for all trafikk fra kl. 16:45-17:10, etter 17:10 er trekningen åpen for trafikk mot sør.

 

  • Nygaten stengt

Stengt for trafikk: 16:45-19:00. Busser i rute slippes gjennom, noe venting må påregnes.

Trafikk fra Kalfaret snus ved Jernbanebakken evt. kjøring til sentrum via Nygårdsbroen. Trafikk fra Christiesgate ledes videre i Småstrandgaten, innkjøring inn i Allehelgensgate kun frem til Rådhusgaten i perioden.

 

  • Strømgaten foran Jernbanen

Stengt for gjennomgangstrafikk foran Jernbanen mellom kl. 16:45-19:00

 

  • Møllendalsveien

Stengt for gjennomkjøring ved inngang til Fløenstien kl. 17:05-17:25.

 

  • Damsgårdsveien

Stengt for all trafikk i perioden 17:15-18.00

 

  • Lotheveien

Stengt for innkjøring til Damsgårdsveien i perioden 17:15-18:00

 

  • Thormøhlensgate

Løpere krysser Thormøhlensgate i overgangsfelt ved Cornerteateret og ved Vil Vite senteret. Trafikk holdes igjen i begrensede perioderm gjelder i hele perioden 17:30-18:30

 

  • Marken

Redusert fremkommelighet for fotgjengere, løpere løper gjennom hele Marken i en avgrenset løype hele perioden 17:30-19:00

 

  • Vågsalmenningen / Nedre Korskirkealmenning

Stengt for all trafikk i perioden 16:00-19:30

 

 

 

 Til slutt vil vi oppfordre alle om å vise hensyn langs hele traseen. For mer info og detaljert løypekart se www.bergencitymarathon.no/bergen-city-milen/